0
istatistik hakkında bilgi sahibi olan biri bana istatistiğin tanımını açıklayabilir mi acaba?
1 Cevap
belirlediğin bir şey üzerine tablo ve grafiklerle özetleme, veri toplama, sonuçları yorumlama, sonuçların doğru derecelerini açıklama, örnekten elde edilecek bilgileri genelleme, özelliklerin arasındaki ilişkiyi araştırma, geleceğe yönelik tahmin yapma, deney ve gözlem ilkelerini de kapsayan bir bilimdir istatistik. yani verilerin toplanıp, sınıflandırılması ondan sonra ise çözümlenip, sonucun yorumlanmasıdır. istatistiğin çoğul anlamı '' sistemli bir şekilde toplanan sayısal bilgiler '' dir. üniversite'de okuyorsan bu ders iktisat bölümünde de yer alıyor bu arada. istatistik dersi de gerçekten eğlencelidir.